Lookout mówi, że moje urządzenie jest zakorzenione. Co to znaczy?

Have a question? Submit a request