Czy funkcje Lookout działają, gdy telefon jest wyłączony?

Have a question? Submit a request